niedziela, 6 marca 2022

Pośrednictwo wizowe w Białymstoku! * PROMOCJA *

 


Organizujesz wyjazd dla pracownika lub większej grupy na konferencję lub szkolenie? Potrzebujesz wiz dla pracowników? Sprawdź naszą ofertę dla firm - możemy dać Ci znacznie więcej niż myślisz.

Wiele lat doświadczenia w branży potwierdza naszą skuteczność, a najlepszą rekomendacją dla naszych usług jest zadowolenie i zaufanie klientów. Naszą domeną jest szybkość działania i skuteczność. Powierzając zadanie w nasze ręce masz pewność, że zapewnimy Ci najwyższą jakość i komfort realizacji celów.

 CO POTRZEBNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU DS160?
Zdjęcia cyfrowe dołączane do formularza DS160 muszą być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy oraz spełniać wymagania przedstawione na poniższej ilustracji:
Głowa
Wysokość głowy, mierzona od czubka głowy (łącznie z włosami) aż do podbródka, musi stanowić między 50% a 70% całkowitej wysokości zdjęcia. Oczy powinny znajdować się na poziomie 55%70% lub mniej więcej 2/3 wysokości zdjęcia mierzonej od dołu fotografii do poziomu oczu.Oboje uszu musi być widocznych. 
 
Wymiary zdjęcia
Zdjęcie musi być kwadratowe. Minimalne wymiary zdjęcia to 600 pikseli x 600 pikseli (wysokość x szerokość). Maksymalne wymiary zdjęcia to 1200 pikseli x 1200 pikseli (wysokość x szerokość).


DANE PERSONALNE 
* nazwiska
* imiona 
* inne nazwiska wcześniej używane (np. panieńskie)
* inne imiona używane
* płeć
* stan cywilny (przy rozwodzie podać ile razy oraz daty zawarcia małżeństwa i datę rozwodu)
* data urodzenia / miasto i województwo / kraj
* obywatelstwo / inne obywatelstwa

* nr PESEL / nr US SOCIAL SECURITY NO. / nr US TAXPAYER ID NO.
PESEL:
* adres domowy (z kodem pocztowym)

* numery telefonów: komórkowy/domowy/do pracy
* nr paszportu / miasto wydania / organ wydający/data wydania / data ważności, czy paszport był kiedykolwiek skradziony (jeśli tak to proszę podać datę)

* czy była wydana wcześniej wiza USA / podać datę, rodzaj i miasto jej wydania

DANE DOTYCZĄCE PODRÓŻY DO U.S.A 

* cel wyjazdu
* proponowana data wjazdu do U.S. (dzień/miesiąc/rok) 
* długość pobytu
* adres pobytu w U.S. (jeśli nie wiadomo, to minimum miasto)
* kto finansuje wyjazd (osobiście/inna osoba/firma)jeśli nie osobiście – podać imiona i nazwisko oraz pokrewieństwo/ w przypadku firmy nazwa i adres z nr telefonu/ jaka jest relacja pomiędzy podróżnym a sponsorem.Adres sponsora (z kodem pocztowym) i numerem telefonu
* inne osoby podróżujące razem (ich imiona i nazwisko / relacja z podróżnym)
* Czy kiedykolwiek była Pani/Pan w USA - Jeżeli TAK -  Ostatni pobyt (data wjazdu dzień miesiąc i rok)-  długość tego pobytu-
* Inne wizyty (daty) i długość pobytu

* Czy kiedykolwiek wydano Pani/Panu wizę USA/ Data wydania ostatniej wizy (proszę podać numer tej wizy)/Czy przy ubieganiu się o wizę USA pobierano Pani/Panu odciski palców./Gdzie wydana (miasto, kraj) / jaka to była wiza( turystyczna/biznesowa)/Inne wizy do USA (daty wydania)
* Czy kiedykolwiek odmówiono wydania Pani/Panu wizy USA. Jeżeli TAK
Data ostatniej odmowy (przynajmniej orientacyjną) i miejsce (miasto i kraj):
Jak to była wiza, krótko wyjaśnij przyczynę odmowy:
Inne odmowy (daty)

* Czy posiada Pan/Pani lub kiedykolwiek było wydane Panu/Pani prawo jazdy w USA (podać numer)

DANE KONTAKTOWE W U.S.A 

* imiona i nazwisko osoby kontaktowej w U.S.
* nazwa firmy odwiedzanej
* relacja pomiędzy podróżnym a kontaktem w U.S.
* dokładny adres w U.S., numer telefonu, e-mail (jeżeli brak, koniecznie miasto)
w przypadku rodziny proszę podkreślić status imigracyjny w USA oraz podać datę przyznania danego statusu:
obywatel USA / rezydent „Zielona Karta” / pobyt czasowy, nie-imigracyjny / nie wiem


DANE DOTYCZĄCE RODZINY 

* nazwisko i imiona ojca/ data urodzenia ojca/ jeśli ojciec przebywa w U.S. to proszę podać adres pobytu
* nazwisko i imiona matki/data urodzenia matki/ jeśli matka przebywa w U.S. to proszę podać adres pobytu
* czy są jacyś bezpośredni krewni w U.S. (nie licząc rodziców) / relacja z podróżnym jeśli tak to proszę podać ich pełne dane z adresem pobytu
* czy są jakieś inne osoby w U.S. pozostające w relacji z podróżnym/ jeśli tak to proszę podać ich pełne dane z adresem pobytu
* imiona i nazwisko partnera / małżonka (podać też w przypadku śmierci czy rozwodu)/ data urodzenia partnera / obywatelstwo/ miasto i kraj urodzenia/ adres pobytu

SYTUACJA ZAWODOWA / EDUKACJA

* główny zawód wykonywany (jeśli emerytura to proszę wypełnić według ostatniego miejsca pracy)

* nazwa miejsca pracy lub szkoły / studiów/ adres z kodem pocztowym i numerem telefonu
* miesięczne wynagrodzenie w lokalnej walucie /
* nazwa stanowiska pracy (można podać w j. angielskim), krótki opis
* dwa ostatnie miejsca pracy w ciągu 5 lat (nie licząc obecnego)/ adres z kodem pocztowym/ nazwa i stanowisko/ daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia/ imiona i nazwisko przełożonego (chyba że się nie pamięta)
* dokładna data zatrudnienia lub rozpoczęcia nauki

DLA MĘŻCZYZNY 

* Czy przeszedł Pan szkolenie w zakresie broni palnej, materiałów wybuchowych, broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej?
* Czy odbył Pan służbę wojskową? (jeśli tak: rodzaj wojsk, stopień wojskowy/stanowisko, specjalizację oraz daty rozpoczęcia i zakończenia służby).
* Czy brał Pan konflikt w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym lub był jego ofiarą?

FORMULARZ DODATKOWY DLA MĘŻCZYZN 

* wszystkie państwa odwiedzane w ciągu ostatnich 5 lat
* proszę podać języki jakimi się posługuje:
* proszę wymienić: szkoły (ponadpodstawowe)- adres z kodem pocztowym, data rozpoczęcia i zakończenia:
studia- adres z kodem pocztowym, nazwa i kierunek, daty rozpoczęcia i zakończenia

* wszystkie organizacje zawodowe, społeczne oraz charytatywne, do których Pan należy.


PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY Z KONSULEM
Czas oczekiwania na rozmowę z konsulem wynosi średnio 8 dni
Wymagane dokumenty podczas rozmowy z konsulem:
- strona potwierdzająca złożenia podania DS160
- ważny paszport (ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych.
- dowód wniesienia opłaty
- potwierdzenie umówienia wizyty w Ambasadzie

Nasi wykwalifikowani konsultanci doradzą najlepsze rozwiązania.
Zapraszamy Biuro Podróży  Manhattan ul. Suraska 6 Białystok tel 085 7424171